Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Metoder för samtal

Kvalificerat rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor 

En persons matvanor består av flera olika komponenter, såsom näringsämnesintag, livsmedelsval och matlagningsmetoder. Att det finns så många komponenter att ta hänsyn till kan vara en del av förklaringen till varför det krävs kvalificerat rådgivande samtal för att stödja personer att förändra sina matvanor. Rekommendationer om att förändra olika matvanor handlar till exempel ofta om att äta mer av något och mindre av något annat.

Samtal om matvanor

Inledning av samtalet

Matvanorna påverkar ofta hur man mår/aktuellt diagnos tex blodtrycket/blodfetterna/magens funktion/etc… Därför brukar vi ställa några frågor om matvanor. Ät det ok?

Bedömning av matvanor

Hur ofta äter du grönsaker och rotfrukter, frukt och bär, fisk eller skaldjur och ”godsaker”? Hur ofta äter du frukost? Eventuellt används Socialstyrelsens svarsalternativ och kostindex räknas ut.

Åtgärd

Återkoppla svaret till patienten. Bekräfta det som är bra och undersök vad patienten tycker om sina matvanorna i allmänhet.

Vad tycker du själv dina matvanor?

Vet du hur dina matvanor kan påverka din hälsa/aktuell diagnos? Vill du veta mer/Får jag berätta?

Erbjud översiktlig information om kopplingen mellan det aktuella tillståndet och matvanorna/matvanor och hälsa i allmänhet. Eventuellt ge enkla råd baserat på livsmedelsverkets kostråd om lämpligt utifrån aktuell diagnos.

Vad tänker du om detta?

Skulle det vara möjligt för dig att förändra dina matvanor på något sätt?/ Finns det något i dina matvanor som du skulle vilja ändra på?

Vad skulle i så fall vara ett första steg?

Vilket stöd skulle du vilja ha för att genomföra en förändring? Vi (vården) kan erbjuda dig stöd i form av….

Motivera och hänvisa patienten till kvalificerat rådgivande samtal utifrån den struktur som ditt landsting erbjuder.

Samtalsmetoder

Samtal och råd om bra matvanor
Här finns webbutbildning, filmer och annat stöd som hjälper dig att stödja patienter att förändra sina matvanor och äta mer hälsosamt.

Enkla råd om bra matvanor
En guide som beskriver enkla råd om matvanor i sju steg, ger exempel på vad rådgivaren kan säga och göra samt innehåller kostindexfrågor. 

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)