Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Mats Hellstrand
Ordförande/Sammankallande
Region Västmanland

Adress: Kompetenscentrum för hälsa, Ing. 29, 721 89 Västerås
Telefon: 021-17 64 33
E-post: mats.hellstrand@regionvastmanland.se

Ellen Boxner
Region Sörmland
Adress: Primärvårdens Utvecklingsenhet Sörmland PrimUS, Norra Brogatan 2B, 632 25 Eskilstuna
Telefon: 072-083 04 13
E-post: ellen.boxner@regionsormland.se

Ann Braneby
Region Västmanland
Adress: Kompetenscentrum för hälsa Ing. 29, 721 89 Västerås
Telefon: 021-17 30 00
E-post: ann.braneby@regionvastmanland.se

Margareta Eriksson
Norrbottens läns landsting
Adress: Folkhälsocentrum
Telefon: 0920-28 41 80, 0706-68 41 01
E-post: margareta.eriksson@norrbotten.se

Marit Eriksson
Region Jönköpings län
Adress:
Telefon: 036-32 42 07, 0722-02 42 07
E-post: marit.eriksson@rjl.se

Ingemar Götestrand
Region Skåne
Adress: Scheelevägen 8, 223 81 Lund
Telefon: 046-77 08 85
E-post: ingemar.gotestrand@skane.se

Rebecca Jensen
Region Västmanland
Adress: Kompetenscentrum för hälsa Ing. 29, 721 89 Västerås 
Telefon: 021-17 53 37
E-post: rebecca.jensen@regionvastmanland.se

Lisbeth Johansson
Region Jönköpings län
Adress: Primärvårdens FoU-enhet, Futurum
Telefon: 036-32 52 00
E-post: lisbeth.johansson@rjl.se

Britt-Marie Karlsson
Norrbottens läns landsting
Adress: Folkhälsocentrum
Telefon: 0706-58 31 07
E-post: britt-marie.karlsson@norrbotten.se

Anton Lager
Stockholms läns landsting
Adress: Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Telefon: 08-12 33 71 96
E-post: anton.lager@sll.se

Lone Larsen
Region Kronoberg
Adress: Region Kronoberg, 351 88 Växjö
Telefon: 0470-58 30 06
E-post: lone.larsen@kronoberg.se

Hans Lingfors
Region Jönköpings län
Adress: Primärvårdens FoU-enhet, Futurum
Telefon: 036-32 52 04, 0703-42 85 03
E-post: hans.lingfors@rjl.se

Margareta Norberg
Västerbottens läns landsting
Adress: Västerbottens läns landsting, 901 89 Umeå
Telefon: 0701-87 13 35
E-post: margareta.norberg@vll.se (Västerbottens läns landsting), margareta.norberg@umu.se (Umeå universitet)

Nina Nordin
Region Västernorrland
Adress: Enheten för Folkhälsa, Regionledningsförvaltningen
Telefon: 070-357 97 28
E-post: nina.nordin@rvn.se

Sara Sjölin
Region Gävleborg
Adress: Regionkontoret, 801 88 Gävle
Telefon: 026-15 86 21
E-post: sara.sjolin@regiongavleborg.se

Sanna Tiikkaja
Landstinget Sörmland
Adress: Landstinget Sörmland, Repslagaregatan 19, 611 88 Nyköping
Telefon: 0155-24 50 00
E-post: sannamaria.tiikkaja@dll.se

Lars Weinehall
Umeå Universitet
Adress: Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, 901 85 Umeå
Telefon: 0907-86 52 28
E-post: lars.weinehall@umu.se, lars.weinehall@epiph.umu.se

Katarina Åsberg
Region Östergötland
Adress: Gasverksgränd 2, 581 85 Linköping
Telefon: 010-103 08 84
E-post: katarina.asberg@regionostergotland.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)