Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Lisbeth Johansson
Ordförande/Sammankallande
Region Jönköpings län

Telefon: 073-078 51 61
E-post: lisbeth.m.johansson@rjl.se

Anette Danesjö-Gustafsson
Region Örebro län
Telefon:
E-post: annette.danesjo-gustafsson@regionorebrolan.se

Ann Braneby
Region Västmanland
Telefon: 021-481 88 74
E-post: ann.braneby@regionvastmanland.se

Anna Kappling
Region Östergötland
Telefon: 073-040 29 67
E-post: anna.kappling@regionostergotland.se

Anna Rosén
Region Västerbotten
Telefon: 072-453 48 09
E-post: anna.rosen@umu.se

Britta Larsson
Region Dalarna
Telefon: 072-083 52 97
E-post: britta.larsson@regiondalarna.se

Carina Gustafsson
Region Västerbotten
Telefon: 072-220 90 09
E-post: carina.gustafsson@regionvasterbotten.se

Carolina Svensson
Västra Götalandsregionen
Telefon: 073-033 17 60
E-post: carolina.svensson@vgregion.se

Elisabeth Rahmberg
Västra Götalandsregionen
Telefon:
E-post: elisabeth.rahmberg@vgregion.se

Elisabeth Strömblad
Region Jämtland Härjedalen
Telefon: 072-451 48 12
E-post: elisabeth.stromblad@regionjh.se

Ellen Boxner
Region Sörmland
Telefon: 072-083 04 13
E-post: ellen.boxner@regionsormland.se

Emma Appell
Region Skåne
Telefon: 072-464 06 31
E-post: emma.appell@skane.se

Hans Brandström
Region Gotland
Telefon: 070-447 78 82
E-post: hans.brandstrom@gotland.se

Hans Lingfors
Region Jönköpings län
Telefon: 070-342 85 03
E-post: hans.lingfors@rjl.se

Ingemar Götestrand
Region Skåne
Telefon: 046-77 08 85
E-post: ingemar.gotestrand@skane.se

Jacob Wallin
Region Västernorrland
Telefon:
E-post: jakob.wallin@rvn.se

Johanna Jaran
Region Skåne
Telefon: 070-391 23 85
E-post: johanna.jaran@skane.se

Lars Weinehall
Umeå Universitet
Telefon: 0907-86 52 28
E-post: lars.weinehall@umu.se, lars.weinehall@epiph.umu.se

Malin Sand
Region Norrbotten
Telefon: 0920-28 42 78, 073-056 29 70
E-post: malin.sand@norrbotten.se

Malin Skogström
Region Skåne
Telefon: 070-755 89 13
E-post: malin.skogstrom@skane.se

Margareta Eriksson
Region Norrbotten
Telefon: 0920-28 41 80, 070-668 41 01
E-post: margareta.eriksson@norrbotten.se

Maria Rundgren
Region Kalmar län
Telefon:
E-post: maria.rundgren@regionkalmar.se

Marit Eriksson
Region Jönköpings län
Telefon: 072-202 42 07
E-post: marit.eriksson@rjl.se

Mats Lowén
Region Östergötland
Telefon: 072-231 99 46
E-post: mats.lowen@regionostergotland.se

Mika Jägerstedt
Region Halland
Telefon: 072- 539 72 35
E-post: mika.jagerstedt@regionhalland.se

Nina Nordin
Region Västernorrland
Telefon: 070-357 97 28
E-post: nina.nordin@rvn.se

Patrik Wennberg
Umeå Universitet
Telefon:
E-post: patrik.wennberg@umu.se

Pär Eriksson
Region Kalmar län
Telefon: 070-351 14 27
E-post: par.eriksson@regionkalmar.se

Sara Sjölin
Region Gävleborg
Telefon: 026-15 86 21
E-post: sara.sjolin@regiongavleborg.se

Sofia Dahlin
Region Jönköpings län
Telefon: 073-075 32 97
E-post: sofia.dahlin@rjl.se

Susanne Johansson
Region Halland
Telefon: 070-205 07 79
E-post: susanne.l.johansson@regionhalland.se

Therese Råberg
Region Kronoberg
Telefon: 076-720 79 84
E-post: therese.raberg@kronoberg.se

Ulrika Olsson
Region Gävleborg
Telefon: 070-376 05 54
E-post: ulrika.olsson@regiongavleborg.se

Viktoria Carlsson
Region Kronoberg
Telefon: 0470-58 38 45, 079-067 52 20
E-post: viktoria.carlsson@kronoberg.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)