Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Lisbeth Johansson
Ordförande/Sammankallande
Region Jönköpings län

Adress: Primärvårdens FoU enhet, Hus B4, Ryhovsområdet, 553 05 Jönköping
Telefon: 073-078 51 61
E-post: lisbeth.m.johansson@rjl.se

My Aronsson
Region Västmanland
Adress:
Telefon:
E-post: my.aronsson@ptj.se

Ellen Boxner
Region Sörmland
Adress: Primärvårdens Utvecklingsenhet Sörmland PrimUS, Norra Brogatan 2B, 632 25 Eskilstuna
Telefon: 072-083 04 13
E-post: ellen.boxner@regionsormland.se

Hans Brandström
Region Gotland
Adress: Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
Telefon: 070-447 78 82
E-post: hans.brandstrom@gotland.se

Ann Braneby
Region Västmanland
Adress: Vårdvalsenheten, Regionhuset, ing 4, 721 89 Västerås
Telefon: 021-481 88 74
E-post: ann.braneby@regionvastmanland.se

Sofia Dahlin
Region Jönköpings län
Adress: Primärvårdens FoU enhet, Hus B4, Ryhovsområdet, 553 05 Jönköping
Telefon: 073-075 32 97
E-post: sofia.dahlin@rjl.se

Per-Albin Dahlström
Region Västernorrland
Adress: Enheten för folkhälsa
Telefon: 0611-800 45, 072-221 55 04
E-post: per-albin.dahlstrom@rvn.se

Anette Danesjö-Gustafsson
Region Örebro län
Adress:
Telefon:
E-post: annette.danesjo-gustafsson@regionorebrolan.se

Margareta Eriksson
Region Norrbotten
Adress: Folkhälsocentrum
Telefon: 0920-28 41 80, 0706-68 41 01
E-post: margareta.eriksson@norrbotten.se

Marit Eriksson
Region Jönköpings län
Adress: Folkhälsa och sjukvård, Regionens Hus, Box 1024, 55511 Jönköping
Telefon: 0722-02 42 07
E-post: marit.eriksson@rjl.se

Pär Eriksson
Region Kalmar län
Adress: Box 601, 392 26 Kalmar
Telefon: 0703-51 14 27
E-post: par.eriksson@regionkalmar.se

Carina Gustafsson
Region Västerbotten
Adress: Köksvägen 11, Umeå
Telefon: 072-220 90 09
E-post: carina.gustafsson@regionvasterbotten.se

Ingemar Götestrand
Region Skåne
Adress: Scheelevägen 8, 223 81 Lund
Telefon: 046-77 08 85
E-post: ingemar.gotestrand@skane.se

Anton Lager
Region Stockholm
Adress: Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Telefon: 08-12 33 71 96
E-post: anton.lager@sll.se

Mats Lowén
Region Östergötland
Adress: Centrum för verksamhetsstöd och utveckling, Gasverksgränd 2, 581 85 Linköping
Telefon: 072-231 99 46
E-post: mats.lowen@regionostergotland.se

Hans Lingfors
Region Jönköpings län
Adress: Primärvårdens FoU-enhet, Futurum Hus B4, Ryhovsområdet, 553 05 Jönköping
Telefon: 0703-42 85 03
E-post: hans.lingfors@rjl.se

Maria Nordin
Region Halland
Adress: Kvalitet inom hälso- och sjukvård, Regionkontoret, Box 517, 301 80 Halmstad
Telefon: 0733-41 30 66
E-post: maria.nordin@regionhalland.se

Nina Nordin
Region Västernorrland
Adress: Enheten för Folkhälsa, Regionledningsförvaltningen
Telefon: 070-357 97 28
E-post: nina.nordin@rvn.se

Anna Rosén
Region Västerbotten
Adress:
Telefon: 072-453 48 09
E-post: anna.rosen@umu.se

Therese Råberg
Region Kronoberg
Adress: Regionhuset, Nygatan 20, 351 88 Växjö
Telefon: 076-720 79 84
E-post: therese.raberg@kronoberg.se

Malin Skogström
Region Skåne
Adress: Claesgatan 7, plan 2, 214 26 Malmö
Telefon: 070-755 89 13
E-post: malin.skogstrom@skane.se

Sara Sjölin
Region Gävleborg
Adress: Gävle sjukhus, Budstation 73, 801 87 Gävle
Telefon: 026-15 86 21
E-post: sara.sjolin@regiongavleborg.se

Lars Weinehall
Umeå Universitet
Adress: Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, 901 85 Umeå
Telefon: 0907-86 52 28
E-post: lars.weinehall@umu.se, lars.weinehall@epiph.umu.se

Patrik Wennberg
Umeå Universitet
Adress:
Telefon:
E-post: patrik.wennberg@umu.se

Mårten Åhström
Region Stockholm
Adress: Enheten för implementering och utvärdering, Region Stockholm, Box 45436, 104 31 Stockholm
Telefon: 08-123 371 33, 072-525 93 54
E-post:

Katarina Åsberg
Region Östergötland
Adress: Gasverksgränd 2, 581 85 Linköping
Telefon: 010-103 08 84
E-post: katarina.asberg@regionostergotland.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)