Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Verktyg - Riktade hälsosamtal

Bildbank

Temagruppen har tagit fram en bildbank om konceptet riktade hälsosamtal till utvalda åldersgrupper av vuxna. I bildbanken finns det bilder som tar upp varför riktade hälsosamtal bör erbjudas, hur det går till, vilka som deltar, vad det kostar med mera. 

Bildspelet hittar du här.

Manual för digitalt utförda riktade hälsosamtal

Temagruppen har tagit fram en manual för hur konceptet för riktade hälsosamtal behålls när samtalen utförs digitalt.

Manualen tar du del av här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)