Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Lisbeth Johansson
Ordförande/Sammankallande
Region Jönköpings län

Telefon: 073-078 51 61
E-post: lisbeth.m.johansson@rjl.se

Amanda Holm
Region Uppsala
Telefon: 018-611 77 18 
E-post: amanda.holm@regionuppsala.se

Anette Danesjö-Gustafsson
Region Örebro län
Telefon:
E-post: annette.danesjo-gustafsson@regionorebrolan.se

Ann Braneby
Region Västmanland
Telefon: 021-481 88 74
E-post: ann.braneby@regionvastmanland.se

Anna-Maria Cahlenstein
Region Jönköpings län
Telefon: 072-210 58 29
E-post: anna-maria.cahlenstein@rjl.se

Annelie Pettersson
Region Östergötland
Telefon: 072-462 62 66
E-post: annelie.m.pettersson@regionostergotland.se

Carina Gustafsson
Region Västerbotten
Telefon: 072-220 90 09
E-post: carina.gustafsson@regionvasterbotten.se

Carina Svärd
Region Blekinge
Telefon: 0455-73 40 41, 073-447 12 45
E-post: carina.svard@regionblekinge.se

Carolina Svensson
Västra Götalandsregionen
Telefon: 073-033 17 60
E-post: carolina.svensson@vgregion.se

Caroline Johansson
Västra Götalandsregionen
Telefon: 072-192 99 34
E-post: caroline.ma.johansson@vgregion.se

Christina Walldin
Region Stockholm
Telefon: 070–737 43 91
E-post: christina.walldin@regionstockholm.se

Daniel Frisk
Region Örebro län
Telefon:
E-post: daniel.frisk@regionorebrolan.se

Elin Bolander
Region Uppsala
Telefon: 072-202 93 34
E-post: elin.bolander@regionuppsala.se

Elisabeth Strömblad
Region Jämtland Härjedalen
Telefon: 072-451 48 12
E-post: elisabeth.stromblad@regionjh.se

Ellen Boxner
Region Sörmland
Telefon: 072-083 04 13
E-post: ellen.boxner@regionsormland.se

Emma Algell
Region Uppsala
Telefon: 070-387 65 21
E-post: emma.algell@regionuppsala.se

Emma Appell
Region Skåne
Telefon: 072-464 06 31
E-post: emma.appell@skane.se

Gerthi Persson
Region Blekinge
Telefon: 0455-73 40 62, 073-447 12 47
E-post: gerthi.persson@regionblekinge.se

Hans Brandström
Region Gotland
Telefon: 070-447 78 82
E-post: hans.brandstrom@gotland.se

Hans Lingfors
Region Jönköpings län
Telefon: 070-342 85 03
E-post: hans.lingfors@rjl.se

Jacob Wallin
Region Västernorrland
Telefon:
E-post: jakob.wallin@rvn.se

Jenny Leksell
Region Östergötland
Telefon: 073-063 09 79
E-post: jenny.leksell@regionostergotland.se

Johanna Jaran
Region Skåne
Telefon: 070-391 23 85
E-post: johanna.jaran@skane.se

Lars Weinehall
Umeå Universitet
Telefon: 0907-86 52 28
E-post: lars.weinehall@umu.se, lars.weinehall@epiph.umu.se

Malin Sand
Region Norrbotten
Telefon: 0920-28 42 78, 073-056 29 70
E-post: malin.sand@norrbotten.se

Malin Skogström
Region Skåne
Telefon: 070-755 89 13
E-post: malin.skogstrom@skane.se

Maria Nordin
Region Halland
Telefon: 073-341 30 66
E-post: maria.nordin@regionhalland.se

Marit Eriksson
Region Jönköpings län
Telefon: 072-202 42 07
E-post: marit.eriksson@rjl.se

Nina Nordin
Region Västernorrland
Telefon: 070-357 97 28
E-post: nina.nordin@rvn.se

Patrik Wennberg
Umeå Universitet
Telefon:
E-post: patrik.wennberg@umu.se

Petra Palmestål
Region Dalarna
Telefon: 076-771 68 54
E-post: petra.palmestal@regiondalarna.se

Rebecca Jensen
Region Örebro län
Telefon: 019-602 67 79
E-post: rebecca.jensen@regionorebrolan.se

Sara Sjölin
Region Gävleborg
Telefon: 026-15 86 21
E-post: sara.sjolin@regiongavleborg.se

Sarah Watson
Region Uppsala
Telefon: 018-611 60 10
E-post: sarah.watson@regionuppsala.se

Sofia Dahlin
Region Jönköpings län
Telefon: 073-075 32 97
E-post: sofia.dahlin@rjl.se

Susanne Johansson
Region Halland
Telefon: 070-205 07 79
E-post: susanne.l.johansson@regionhalland.se

Veronica Östling
Region Gotland
Telefon: 049-826 89 75
E-post: veronica.ostling@gotland.se

Viktoria Carlsson
Region Kronoberg
Telefon: 0470-58 38 45, 079-067 52 20
E-post: viktoria.carlsson@kronoberg.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)