Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Historik

2016

Under året har temagruppen fortsatt med både konkret och övergripande erfarenhetsutbyte. Ett värdefullt källmaterial kring hälsodata och variabler arbetades under året fram av MpH Eleonor Säfsten, Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin, Stockholms Läns Landsting. Temagruppen har bearbetat och kompletterat materialet vilket ökat kunskapen om variationer och likheter i arbetssätt, samt om hälsodata baserat på hälsosamtalen.

Under hösten har temagruppen fokuserat på att förbereda och genomföra ett seminarium den 30 november, för att sprida kunskap i frågan.

2015

Vid den nationella HFS-konferensen 19-20 mars i Västerås genomfördes ett seminarium med rubriken:

”Hälsosamtal/riktade hälsoundersökningar Från Landstinget i Västerbottens län och Landstinget i Jönköpings län finns rika erfarenheter. Därtill finns erfarenheter från ytterligare landsting som bedriver hälsoundersökningar med inspiration av Västerbotten och Jönköping". Föreläsare var Margareta Norberg, Västerbotten, och Hans Lingfors, Jönköping.

Temagruppen har kontinuerligt följt och arbetat med kunskapsläget inom området, där viktiga studier har publicerats under året.

2014

Temagruppen bildades i januari 2014 och fick möjlighet att inventera internationella och svenska erfarenheter genom ett arbete av MPh Gry Hatt, MPh Viveka Hammelin, PhD Pia Bastholm-Rahmner och docent/överläkare Birger Forsberg, Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin, Stockholms Läns Landsting. Rapporten publicerades i februari 2015, som ”Hälsoundersökningar/Hälsosamtal, En kartläggning av svenska och internationella erfarenheter”.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)