Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Seminarium riktade hälsosamtal/hälsoundersökningar

Den 30 november 2016 genomförde temagruppen det första nationella seminariet angående Riktade hälsosamtal. Under seminariet beskrevs vad som ingår i ett integrerat koncept för hjärtkärlprevention genom riktade hälsoprogram. För att få en sammanfattning av det integrerade konceptet för Riktade hälsosamtal, gå till fliken Integrerat koncept.

Seminariet innehöll presentationer med bakgrund och historik, metodbeskrivningar, långtidsuppföljningar av effekter, hälsoekonomisk analys, erfarenheter kring jämlikt deltagande och utjämnande effekter, utveckling av IT-stöd, uppstarts- och förankringsprocesser med mera.

Presentationerna från seminariet finns nedan.

Seminariet sändes via webben och går här att se i sin helhet.

Kapitelindelning/program:

0:03 - Välkommen/ inledning, Margareta Kristenson
21:45 - Vad är riktade hälsosamtal/hälsoundersökningar? 
45:15 -  HFS nätverket och temagruppen Riktade hälsosamtal.
1:26:51 - Temagruppens deltagare berättar om sina erfarenheter:
ex. digitalisering av enkät (Mats, Maria och Hans), hur påverkar metoden för att bjuda in deltagare deltagandet (Sara), Västernorrlands 3-års uppföljning och socioekonomiskt perspektiv (Barbro och Peter), Östergötlands intervjustudie med verksamhetschefer, hur går det till att starta upp arbetet med riktade hälsosamtal idag? Utmaningar och möjligheter, nationellt kunskapsstöd.
3:01:22 - Kostnadseffektanalys av VIP 1990-2006, Lars Lindholm et al.
5:40:23 - Frågor till temagruppen, intresserade av att arbeta med riktade hälsosamtal.
6:00:20 - Summering av dagen
6:16:27 Avslut, Margareta Kristenson

Temagrupp Riktade hälsosamtal, 30 november 2016.

Stående fr. v.: Lisbeth Johansson, Region Jönköpings län. Birger Forsberg, Stockholms läns landsting, Katarina Åsberg, Region Östergötland, Margareta Norberg, Västerbottens läns landsting, Hans Lingfors, Region Jönköpings län, Margareta Eriksson, Region Norrbotten, Barbro Forslin, Landstinget Västernorrland, Lars Weinehall, Västerbottens läns landsting, Rebecca Jensen, Region Västmanland, Mats Hellstrand, Region Västmanland.

Sittande fr. v.: Sara Sjölin, Region Gävleborg, Britt-Marie Karlsson, Region Norrbotten, Maria Huglen, Landstinget Sörmland.

Saknas: Ingemar Götestrand, Region Skåne.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)