Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Riktade hälsosamtal

Temagruppens syfte

  • Att vara ett forum för landsting/regioner som bedriver, planerar starta eller utvidga verksamhet med riktade hälsosamtal för prioriterade åldersgrupper. 
  • Att delge information om kunskapsläget. 
  • Att delge erfarenheter vad gäller framgångsfaktorer och svårigheter.

Planerade aktiviteter 2017

Under 2017 ska kontakter och erfarenheter från seminariet 30 november tas till vara, med ambitionen att få fler deltagare i temagruppen. Särskilt intressant är att stödja intresserade landsting/regioner i att planera och bygga upp verksamhet med Riktade hälsosamtal. Välfungerande IT-stöd kan vara en viktig fråga. Fortsatt lärande mellan landstingen är också viktigt, för att nå ut brett, för att få ett högt deltagande, för att stimulera forskning och så vidare.

Temagruppsordförande

Lisbeth Johansson
Telefon: 0730-785161
E-post: lisbeth.m.johansson@rjl.se

Dokument

Gå till temagruppens dokument.

Läs mer om arbetet i en temagrupp, uppdragsbeskrivning, mallar för handingsplan mm.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)