Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsolitterat individ

En individs hälsolitteracitet kan förändras under en livstid. Vi påverkas av saker som sociala nätverk, sjukdom, migration, utbildningsnivå och tidigare erfarenheter av vården.

Enligt WHO tenderar arbeten för att förbättra individers hälsolitteracitet att fungera bäst när det anpassas efter individens och gruppens syn på och förhållande till hälsa. I det arbetet behövs förståelse för familjens, det sociala sammanhangets, utbildningens och kulturella tolkningars påverkan på individen.

Läs mer om lokala satsningar för ökad hälsolitteracitet hos individer i menyn till vänster.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)