Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsolitterat organisation

Inte bara individer, utan även organisationer behöver vara hälsolitterata. En hälsolitterat organisation gör det enkelt för människor att navigera, förstå och använda information och tjänster för att kunna ta hand om sin hälsa. En särskild utmaning för hälso- och sjukvården är att hantera skillnader i hälsolitteracitet och verka för att insatser fördelas jämlikt utifrån behov.

Hälsolitterata organisationer kännetecknas av egenskaper på olika nivåer i organisationen och handlar om faktorer som bland annat tillgänglig information och delat beslutsfattande mellan vårdgivare och patient.

Hur kan vi nå fram bättre?

  • Går det att koppla patientens förmågor till vårdens brister i kommunikation? Om vi bara studerar mottagaren av budskapet ser vi inte sändarens förmåga eller bristande sådan.
  • Hur kan vi bättre nå fram till patienten, talar vi deras språk, skriver vi begripligt, uttrycker vi oss på ett sätt som är tydligt?
  • Testa våra redskap, går det att förstå kallelsen, instruktioner inför operationer?
  • Kan patienten inte förstå informationen kan hen inte ta till sig den och det påverkar patientens förutsättning till medverkan som är en återkommande önskan i vården.
  • Hur kan vi uppmuntra patienten att ställa frågor?

Läs mer:

Dr. Rima Rudd, Harvard, HFS tidning om hälsolitteracitet.

Läs mer om lokala satsningar för ökad hälsolitteracitet under länkarna i menyn.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)