Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Betydelsen av information

Elsie har skadat ett knä och blivit inlagd för rehabilitering. Under några filmsekvenser får vi se ett kort samtal mellan en fysioterapeut och Elsie. För att visa på olikheter mellan utförare får vi först se fysioterapeuten Camillas samtal med Elsie (film 1). Därefter följer fysioterapeuten Maries samtal med Elsie (film 2). Båda samtalen utgår från Elsie och handlar om hur hon ska förbereda sig för att åka hem.

Mötet är betydelsefullt för att Elsie ska vara trygg med att använda sitt knä och känna sig positiv till att komma hem. För en fysioterapeut som har ett kort möte är det viktigt att använda samtalstekniker som både fungerar personcentrande och hälsofrämjande. När Elsie kommer hem ska hon vara trygg med att utöva sin egenvård.

Fysioterapeuterna i filmerna använder samtalstekniker som möjliggör för Elsie att känna sig sedd, bekräftad och lyssnad till.

Reflektionsfrågor

  1. Hur skapar du trygghet så att patienten väljer att samtala med dig om sina funderingar?
  2. Hur hanterar du samtal där patienten uttrycker att största hindret för träning är smärta?
  3. Hur kan du göra för att Elsie ska känna sig delaktig i planeringen av sin behandling?
  4. Hur kan du stärka Elsies tilltro till att komma hem?

Betydelsen av information 1

Betydelsen av information 2

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)