Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Förändra vanor

Carina arbetar som fysioterapeut på en Reumamottagning. Där träffar hon patienter med kronisk sjukdom som både behöver läkemedel och fysisk träning för sin rehabilitering. För de patienter Carina träffar behöver träning bli en vana i vardagen. Carina har möjlighet att träffa patienterna fram tills dess att de har etablerat den träningsnivå som behövs för att lindra besvären som skadan eller sjukdomen medför. En del patienter behöver mycket stöd för att komma dit medan andra har lättare att etablera en ny vana. Målet är att patienten ska träna på egen hand på gym eller i träningslokaler som finns utanför hälso- och sjukvården.

Reflektionsfrågor

  1. Vad gör särskilt intryck på dig i filmen?
  2. Hur kan du använda din yrkeskunskap för att stärka patienten till att införliva nya vanor i sin vardag?
  3. Hur hanterar du en situation där patienten inte är motiverad att följa rekommenderade åtgärder.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)