Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Film 3 - Möten mellan kollegor

I filmen förs en dialog mellan en läkare verksam på en akutklinik och en sjuksköterska som arbetar på vårdavdelning. Samtalet handlar om inläggning av en patient. Filmen är ett exempel på hur kommunikationen mellan kollegor kan påverka arbetsmiljön och vilka möjligheter man som medarbetare har för att bidra till goda relationer på arbetsplatsen.

Se film 3. Diskutera därefter innehållet i filmen tillsammans med arbetsgruppen utifrån nedanstående diskussionsfrågor:

  1. Hur upplever ni mötet mellan de båda parterna i filmen?
  2. Hur kan kommunikationen mellan kollegor påverka samarbetet och arbetsmiljön?
  3. Hur kan kommunikationen mellan kollegor påverka möten med patienter och närstående?
  4. Vilka faktorer tror ni bidrar till att de båda parterna agerar som de gör?
  5. Utgå från en liknande situation i ert dagliga arbete:
  • Hur löste du/ni det?
  • Vad hände i mötet med den kollegan och hur kändes det?
  • Vilka var de bidragande orsakerna kring den situationen/det mötet?

6. Vad kan du/ni själva göra för att bidra till goda relationer till kollegor?

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)