Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Första intrycket

Vi får möta Petra, sjuksköterska. För henne innebär ett personcentrerat möte att hon använder alla möjligheter som uppstår för att lära känna patienten. Idag får hon besök av Lena. Petra börjar att småprata medan de går från väntrummet till besöksrummet. Lena hänger med i pratet. Det ger Lena möjligheten att få en bild av Petra som person. Relationen byggs redan här. Petra bjuder in Lena i samtalet genom att be Lena berätta om vad doktorn ansåg om Lenas problem med hälsan. Därefter efterfrågar hon hur Lena ser på hans uttalanden om hennes besvär.

Reflektionsfrågor

  1. Vad gör särskilt intryck på dig i filmen?
  2. Finns det fler sätt än Petras att skapa kontakt? Hur brukar du göra? Vad passar dig?
  3. Hur brukar du göra för att få ta del av patientens motiv eller skäl till att besöka dig?

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)