Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Film 1 – Att lämna ett svårt sjukdomsbesked. Autentiskt fall.

Film 1 bygger på ett autentiskt fall. Filmen gestaltar ett möte där en ung kvinna får diagnosen MS.

Film 1 och 2 illustrerar hur samma besked kan få olika konsekvenser för patienter och närstående beroende på hur beskedet lämnas och vad som sker i mötet. Filmerna rekommenderas att ses vid ett och samma tillfälle.

Personerna i filmerna agerar utifrån ett manus och har inget att göra med verkligheten bakom.

Se Film 1, speltid: ca 12 minuter. Se sedan film 2 och diskutera därefter innehållet i filmerna tillsammans i arbetsgruppen. Ta gärna stöd av diskussionsfrågorna som finns under film 2.

© 2011 Rättigheterna för filmen tillhör Nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)

Film 2 – Att lämna ett svårt sjukdomsbesked med ett hälsofrämjande förhållningssätt.

Film 2 visar samma händelse som film 1; men denna gång gestaltat med ett alternativt och mer hälsofrämjande förhållningssätt. Film 1 och 2 illustrerar hur samma besked kan få olika konsekvenser för patienter och närstående, beroende på hur beskedet lämnas och vad som sker i mötet.

Personerna i filmen agerar utifrån ett manus och har inget att göra med verkligheten bakom.

Se Film 2, speltid ca 15 minuter. Diskutera sedan innehållet i filmen tillsammans i arbetsgruppen utifrån nedanstående diskussionfrågor:

Diskussionsfrågor till filmerna 1 och 2:

  1. Vad väcker filmerna för tankar?
  2. Hur ser förhållningssättet ut i respektive film?
  3. Resonera kring vilken betydelse ni tror att mötena i filmerna har för kvinnans fortsatta förmåga att hantera och leva med sin sjukdom?
  4. Hur ser våra egna möten med patienter och närstående ut?

© 2011 Rättigheterna för filmen tillhör Nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)