Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande möten

Utbildningsfilmer

Att lämna ett svårt sjukdomsbesked (film 1 och 2)

Möten mellan kollegor (film 3)

Bemötande i livets slutskede (film 4)

När vanliga strategier inte räcker till (film 5 och 6)

Reflektionsfilmer

Nedan fyra filmer är gjorda på ett mycket enkelt sätt. De är inspelade med en vanlig mobiltelefon för att visa på exempel ur vardagen. Filmerna visar inte på vad som är rätt eller fel, det vill säga att det inte finns något facit utan tanken är att just reflektera över det ni ser. Kanske blir ni inspirerade att spela in egna filmer från er vardag?

Första intrycket

Förändra vanor

Betydelsen av information 1

Betydelsen av information 2

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)