Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Om läromaterialet

Material framtaget i samarbete med landsting

Läromaterialet är framtaget i samarbete mellan nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) och Landstinget i Östergötland. Bakgrunden är behovet av ett diskussionsmaterial om möten och bemötanden i vården – uttalat av medarbetare inom hälso- och sjukvårdens olika verksamheter, liksom av beslutsfattare på ledningsnivå.

Projektgruppen för framtagandet av läromaterialet har bestått av:
Ulrika Müssener, projektledare, Linköpings universitet
Anna Kullberg, projektansvarig, Landstinget i Östergötland
Ingrid Andersson, Processledare Region Östergötland/ NSÖ
Margareta Kristenson, professor FHC Region Östergötland och Nationell koordinator för HFS

Kan materialet bli ännu bättre?

Inom HFS temagrupp Hälsofrämjande förhållningssätt pågår ett kontinuerligt arbete kring implementering och utveckling av läromaterialet. Vill du delta i temagruppen, har idéer om förbättringar eller frågor, ta kontakt med temagruppsordförande Pia Haikka.

E-post: pia.haikka@vgregion.se

 

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)