Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tema 4 - Förbättringsarbete

Ett tryggt bemötande är av stort värde för patienten.
Foto: Yuri Arcurs/Shutterstock.

Förbättringsarbete - Bästa möjliga varje gång – är det möjligt?

Förändringar inom vården sker i allt snabbare takt och kraven ökar. Det är svårt att veta hur morgondagens sjukvård kommer att se ut. Detta tema handlar om den stora utmaningen inom hälso- och sjukvården, att hela tiden utvecklas och finna nya möjligheter med fokus på ett mervärde för både patienter och medarbetare inom vården. Det handlar om att hitta nya sätt att arbeta, inte hårdare utan smartare.

Hur tar vi tillvara på vår kunskap, vår teknologi och alla engagerade medarbetare på bästa sätt? En bland många förutsättningar för att vi ska lyckas förbättra vården är att vi kan se att både patient och vårdgivare är delar av samma system. En annan förutsättning är att vi kan se vården ur patientens processperspektiv.

Frågor att reflektera över

  • Hur är våra arbetssätt uppbyggda för att stärka patienters delaktighet i aktuella vårdprocesser?
  • Vilka indirekta möten sker i vår verksamhet, t.ex. hur ser våra kallelser ut?
  • Vad finns det för hinder och möjligheter i vår verksamhet för att skapa hälsofrämjande möten?
  • Finns det aktiviteter/processer som skapar värde men som vi inte har tid med?
  • Finns det aktiviteter/processer som inte skapar värde som kan tas bort?

Diskutera och ge förslag på förbättringsarbeten inom er arbetsplats.

  • På vilka sätt kan vi förbättra delaktigheten, kontakten och samarbetet med patienterna och dess närstående? 
  • På vilka sätt kan vi förbättra delaktigheten, kontakten och samarbetet medarbetare emellan?

I arbetet med Tema 4 kan ni förslagsvis utgå från de befintliga verktyg för förbättringsarbeten som används i er organisation.

För att få ytterligare underlag till diskussioner kring hur processer och indirekta möten kan påverka patienters upplevelse av delaktighet kan man titta på filmen ”Lex Erik”. Filmen är baserad på verkliga händelser.

Ladda ner högupplöst version av filmen (1404.18 MB i mov-format för QuickTime).

© 2011 Rättigheterna för filmen tillhör Nätverket för Hälsofrämjande Hälso- och Sjukvård (HFS)

Målsättning med övningar i tema 4

Målsättningen är att stimulera tankar kring hur hälsofrämjande möten får sin givna plats i befintliga arbetssätt och rutiner.

”I detta nu kan alla som är villiga att lära, att tänka om och att dela med sig, utveckla en förmåga att se på sin vardag som en möjlighet istället för ett tungt problem.”

Göran Henriks, Utvecklingsdirektör
Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)