Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Erfarenheter från verksamheter

Så har vi använt läromaterialet

De första utbildningarna startade våren 2010

Läromaterialet om Hälsofrämjande möten i vården började användas inom ramen för en pilotverksamhet i Östergötland våren 2011. Sommaren 2010 blev materialet tillgängligt för alla HFS-medlemmar, och snart kommer innehållet göras tillgängligt för vårdenheter i hela Sverige.

Reportage från enheter som arbetat med läromaterialet

Här har vi samlat några platsreportage där chefer som genomfört utbildningar med läromaterialet som bas berättar om sina erfarenheter. Delar ur detta material publicerades även i Främja hälsa nr 1 2012.

Förhoppningsvis kan berättelserna inspirera och ge goda råd till dig som själv står i startgroparna att genomföra utbildningen på just din enhet. Klicka på respektive bild för att läsa hela reportaget.

Enhet: Ekholmens vårdcentral
Har använt läromaterialet: Våren 2010
Landsting/region: Östergötland
Intervjuad person: Christin Anderhov Eriksson

Enhet: Ljungsbro vårdcentral
Har använt läromaterialet: Våren 2010
Landsting/region: Östergötland
Intervjuad person: Helene Hansson

Enhet: Mariebergs vårdcentral
Har använt läromaterialet: Våren 2010
Landsting/region: Östergötland
Intervjuad person: Maud Arnemyr

Enhet: Neurointensiven (NIVA), US Linköping
Har använt läromaterialet: Våren 2010
Landsting/region: Östergötland
Intervjuad person: Carina Folkesson

Bidra med din enhets erfarenheter

Har din enhet arbetat med materialet? Då kanske du kan tänka dig att dela med dig av egna erfarenheter eller tips och råd till kollegor ute i landet. Vi tar gärna emot synpunkter, tankar, tips och förslag.

Hör av dig till HFS sekretariat:

Lovisa Karlsson
Telefon: 010-103 72 68
E-post: lovisa.karlsson@regionostergotland.se

Kan materialet bli ännu bättre?

Inom HFS temagrupp Hälsofrämjande förhållningssätt pågår ett kontinuerligt arbete kring implementering och utveckling av läromaterialet. Vill du delta i temagruppen eller har frågor kring detta kontakta temagruppsordförande Pia Haikka.

Pia Haikka
Temagruppsordförande
E-post: pia.haikka@vgregion.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)