Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kunskapsöversikt

I tema 2 får du en kunskapsöversikt om hälsofrämjande möten.

Koppling till det kliniska arbetet

Mer kunskap om betydelsen av goda möten och hur dessa skapas, kan bidra till inspiration och idéer för hur du kan utvecklas i dina dagliga möten med patienter, närstående och kollegor.

Anvisningar till tema 2

Kunskapsöversikten, som finns i menyn till vänster, läser du enskilt. Börja med Introduktion: Vad är ett hälsofrämjande möte? Samtliga avsnitt med tillhörande litteraturlista går att skriva ut. Efter att ha läst materialet träffas ni i era arbetsgrupper och diskuterar utifrån de givna frågor som finns nedan. Beräknad tidsåtgång är en och en halv timme för att läsa igenom materialet enskilt plus en och en halv timme för diskussion i arbetsgruppen. Materialet måste inte läsas i direkt anslutning till att diskussion sker i arbetsgruppen, utan kan ske vid skilda tillfällen.

Diskussionsfrågor till kunskapsöversikten

Det som är en vardagsrutin inom vården kan innebära en omvälvande förändring i patientens liv. För att möta det på ett bra sätt krävs både fingertoppskänsla, empati, vilja och kunskap. Diskutera utifrån följande frågor:

  1. Har ni egna erfarenheter som patient eller närstående av hur ett möte kan ge effekter på livskvalitet, medicinska resultat och hälsa?
  2. Har ni egna erfarenheter av hur goda möten mellan kollegor/patienter/närstående kan ge effekter på arbetsklimatet på er avdelning?
  3. Ett hälsofrämjande möte handlar i grunden om ett förhållningssätt. Det handlar också om att använda den tid man har till förfogande på bästa sätt. Hur ser ni på tidsaspekten – är det svårt att få tiden att räcka till för att få till goda möten?
    Om ja – varför tror ni det tar mer tid?
    Om nej – på vilket sätt blir dessa möten mer tidseffektiva?
  4. Empati kan vara lättare att känna med de individer som man kan identifiera sig med. Hur kan man hantera möten med de som har annan etnicitet, ålder, social bakgrund med mera?

Målsättning med litteraturen i tema 2

Att ge en inblick i forskning kring mötets betydelse för att främja hälsa.

Kunskapsöversikt med frågor i pdf-format

För att underlätta utskrift eller läsning på läsplatta har vi här publicerat kunskapsöversikten i pdf-format. Kunskapsöversikten är tema 2 i Läromaterial om hälsofrämjande möten

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)