Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Film om Hälsolitteracitet

Angereds Närsjukhus har tillsammans med stadsdelarna Angered och Östra Göteborg tagit fram en film för att inspirera och underlätta organisationers arbete kring hälsolitteracitet. Genom att arbeta med hälsolitteracitet vill de underlätta för människor att ta medvetna beslut kopplat till den egna eller till familjens hälsa och livsstil. Att arbeta med hälsolitteracitet inom den egna organisationen kan leda till en mer jämlik hälsa. Det ger effekter på personers hälsostatus, ökad närvaro vid planerade besök samt minskade hälso- och sjukvårdskostnader.

Arbetet med filmen har baserats på ett normmedvetet perspektiv och den är anpassad för yrkesverksamma inom såväl hälso- och sjukvård som kommun. Till filmen finns ett arbetsmaterial för organisationerna att använda. Tipsen i filmen fokuserar på kommunikation och bemötande. Inspiration är hämtad från "Förstå mig rätt","Teach-Back metoden" och från Josefin Wångdals webbföreläsningar.

Här finns filmen.

För mer information:
Hälsolitteracitet.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)