Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

KomHIT- kommunikationsstöd i vårdsituationer

KomHIT är en fritt tillgänglig resurs som har utvecklats av DART kommunikations- och data resurscenter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Västra Götalandsregionen i samarbete med andra aktörer inom sjukvård, tandvård och aktuella intresseorganisationer.

KomHIT handlar om att underlätta kommunikation och förståelse i vårdsituationer. Tanken är att vem som helst inom vårdsektorn, och även närstående, ska kunna hitta information och praktiskt stöd om hur vården kan bli mer tillgänglig kommunikativt sett. Framförallt används bilder som stöd, både i skriftlig information och direkt i vårdsituationen, för att underlätta för alla parter. Målgruppen är barn med kommunikativa svårigheter av olika slag men användningsområdet för bildstödet är betydligt större än så. KomHIT ger stöd genom kurser, men framför allt genom en webbresurs för vårdpersonal, tandvårdspersonal, närstående och patienter.

Via webbresursen erbjuds:

 • Information och utbildning
 • Filmklipp – exempel på hur man använder kommunikationsstöd, främst bilder och "pekprat", men det finns också en filmbank med tecken anpassade för vård
 • Materialbank – nedladdningsbart material för utskrift men också för användning på surfplatta, smart telefon och dator.

Erfarenheterna av att använda bildstöd är mycket goda i både sjukvård och tandvård. Resurserna har visat sig vara värdefulla vid vård av vuxna, som exempelvis flyktingar och andra patienter som har svårt förstå svenska. Hittills visar utvärderingen goda resultat.

Hos barn med kommunikationssvårigheter som genomgår dagkirurgi:

 • Lägre stress (salivcortisol) hos barn vid ankomst,
 • Mindre upplevd oro hos föräldrar

Alla barn som genomgår dagkirurgi:

 • Extremt sällan premedicinering
 • Färre inställda operationer då patienterna är bättre förberedda

Barn som får lustgas för att klara venkateterisering (nålsättning), vid verksamheter inom område neurologi, psykiatri och habilitering:

 • Barnen och föräldrar blir mindre oroliga, mer fokuserade – förstår och medverkar bättre
 • Lättare att få kontakt och stimulerar kommunikation – roligare!
 • Färre missförstånd vad gäller besök/utredning
 • Fungerar inte alltid för barn med stora svårigheter

Länkar till verktygen:

www.kom-hit.se

www.bildstod.se

www.kom-hit.se/flykting

För mer information:

Gunilla Thunberg, leg logoped, fil dr gunilla.thunberg@vgregion.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)