Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Förstå mig rätt

Förstå mig rätt är ett material framtaget av Kunskapscentrum för jämlik vård (KJV) i Västra Götalandsregionen. För att patienten ska kunna vara delaktig i sin behandling, kunna fatta medvetna beslut och ha goda förutsättningar att påverka sin hälsa, behöver information förmedlas på ett sätt så att hen kan förstå den och tillgodogöra sig den. Det framtagna materialet ska underlätta för vårdgivaren i kommunikationen med patienten.

Förstå mig rätt baseras på metoden Teach-back, en evidensbaserad samtalsmetod vars syfte är att öka förståelsen i mötet med patienten. Metoden bygger på att ställa frågor under samtalet med patienten. I materialet ges bland annat följande exempel:

  • "Jag vill vara säker på att jag har förklarat på ett bra sätt. Därför skulle jag vilja att du berättar för mig vad jag har sagt så att jag inte missar någon viktig information."
  • "Om du skulle berätta för någon som står dig nära vad vi pratat om idag – vad skulle du berätta då?"

Genom att ställa denna typ av frågor får vårdgivaren en chans att förklara sig igen om hen varit otydlig och kan känna sig säker på att patienten har fått den information hen behöver.

Informationsfolder om Förstå mig rätt.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)