Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Balansfolder - stöd i samtal om mat

Balansfoldern utvecklades inom ett brett folkhälsoprojekt, Folkhälsogrupp Jämvikt, i Västra Götalandsregionen. Balansfoldern är ett informationsmaterial och syftar till att verka som stöd i samtal om mat i såväl kommunal verksamhet som inom regionen. Modellen är framtagen för att främja ett gott samtal och går att tillämpa på ett oändligt antal livsmedel och matlagningsmetoder. Tallriksmodellen används i balansfoldern som ett pedagogiskt material men i stället för att verka normativt och uppmanande används den som ett instrument kring samtal om hur kroppen kan få i sig all den näring den behöver och samtidigt hålla en hälsosam vikt. Eftersom tallriksmodellen i balansfoldern inte visar bilder på mat utan istället är uppdelad efter olika kategorier av livsmedel kan samtalet utvecklas efter den enskilda individen.

Läs balansfoldern.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)