Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

På Ekholmen blev läromaterialet en del av helheten

I receptionen tar Sanna Lindgren emot patienter. Bakom henne står Lena Hedlund, Johan Walan och Christin Anderhov Eriksson. Foto: Carolina Hawranek

Ekholmens vårdcentral i utkanten av Linköping har egentligen inte ingått i pilotstudien. Men enheten har ändå använt en del av materialet i personalens internutbildning på eget initiativ.

– Det var mycket positivt att sitta ner i blandade grupper och diskutera. Det märktes att det var bra för alla att prata om bemötande, säger Christin Anderhov Eriksson, hälsosamordnare och dietist med fortbildningsansvar på Ekholmens och Johannelunds vårdcentraler.

En planeringsgrupp bestående av dietist, läkare och distriktssköterska valde ut två filmer. Sedan förlängdes vanliga arbetsplatsträffar från en till två timmar och utbildningstillfällen hölls med all personal. Fokus låg på patientmötet och möten mellan kollegor.

– Vi tyckte att det kändes väldigt viktigt att alla deltog

Christin Anderhov Eriksson tycker att man kan ta materialet rakt av men påpekar att det måste finnas en förankring.

– Det var bra att det här kom, det är ett färdigt koncept med färdigt material. Annars tar ofta förberedelserna mer tid än själva utbildningen, säger hon.

Eftersom många anmälningar rör just bemötande har diskussionen funnits bland medarbetarna länge. På vårdcentralen har man tidigare diskuterat motiverande samtal och andra metoder men nu var mötet i fokus.

– Det är bra med filmer som kan styra diskussionen. Det spelar ju ingen roll vilken metod vi använder, om vi ska få folk att lyssna så måste de känna sig sedda, hörda och bekräftade, säger hon.

Christin Anderhov Eriksson ser materialet som en del i en process. Resultaten är kanske inte tydliga direkt, men över tid ser hon skillnader.

– Hela det här fick oss att prata mer mellan professionerna. Det finns en medvetenhet och en acceptans för frågorna nu, säger hon.

Om de fick chans att fortsätta med samma koncept skulle hon vilja ha fler filmer som är primärvårdsanpassade med grupper som återkommer mycket. Till exempel människor med psykosociala problem vore bra att ta upp enligt henne. Men även lokalt på centralen blickar man framåt i det hälsofrämjande arbetet.

– Nästa steg är att göra vårt hälsorum digitalt. Vi har bytt flera chefer under det senaste året, så vi har haft en turbulent tid. Men ska man ha en sådan här verksamhet så bör man fylla på regelbundet, säger hon.

Text: Carolina Hawranek

Kort bakgrund

Hälsofrämjande möten i vården är titeln på det webbaserade läromaterial som temagrupp Hälsofrämjande förhållningssät initierade 2008. Ulrika Müssener, universitetslektor på institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet, utsågs till projektledare 2009 och tog tillsammans med arbetsgruppen fram utbildningen.

Fler platsreportage

Ljungsbro vårdcentral, Region Östergötland

Mariebergs vårdcentral, Region Östergötland

Neurointensivvårdsavdelningen (NIVA), Universitetssjukhuset i Linköping

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)