Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Filmerna väckte känslor i Ljungsbro

Nöjda patienter i väntrummet på Ljungsbro vårdcentral, norr om Linköping, Östergötland. Foto: Göran Billesson

En av pilotenheterna var Ljungsbro vårdcentral, som ligger vid sjön Roxen i Östergötland. Helene Hansson, vårdenhetschef och diabetessköterska, fick höra om materialet på en ledardag för chefer och tog chansen.

– Alla var med. Vi körde igenom avsnitten och avsatte ett par timmar vid flera tillfällen mellan 11 och 13 och åt lunch tillsammans. Sedan återkopplade vi i helgrupp. Det gav gott om tid för diskussioner, berättar hon.

I början var det en del tekniskt strul och allt funkade inte, vilket avspeglade sig i en del frustration, men den totala upplevelsen blev positiv. Både patient- och medarbetarrelationen diskuterades och filmerna berörde både professionellt och privat.

– Det var lite känsligt kollegor emellan och vi hade en del stunder som blev jobbiga men samtidigt väldigt bra. Man måste vara beredd på att ta hand om känslor som kommer upp, säger hon.

Mellan träffarna fick medarbetarna uppdrag att läsa in det teoretiska materialet. Totalt uppskattar Helene Hansson att de avsatt runt 16-17 timmar.

– Vi kände att vi var lite väl styrda av materialet ibland. Först tog vi frågeställningarna rakt av men mot slutet anpassade vi frågorna lite till vår verksamhet, berättar hon.

Ljungsbro vårdcentral har sedan utbildningen förbättrats i både patient- och medarbetarenkäten. Helene Hansson hoppas att de ska kunna arbeta mer långsiktigt med frågorna.

– Vi har tänkt göra en tillbakablick. Sådant här måste hållas levande, säger hon

Text: Carolina Hawranek

Kort bakgrund

Hälsofrämjande möten i vården är titeln på det webbaserade läromaterial som temagrupp Hälsofrämjande förhållningssätt initierade 2008. Ulrika Müssener, universitetslektor på institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet, utsågs till projektledare 2009 och tog tillsammans med arbetsgruppen fram utbildningen.

Fler platsreportage

Ekholmens vårdcentral, Region Östergötland

Mariebergs vårdcentral, Region Östergötland

Neurointensivvårdsavdelningen (NIVA), Universitetssjukhuset i Linköping

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)