Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Sitemap

 1. HEM
 2. OM HFS
  1. Verksamhetsplan och stadgar
  2. Internationella samarbeten
   1. Internationella HPH-nätverket
   2. ENSH
   3. Relaterade länkar
  3. Nationella samarbeten
  4. Medlemskap
   1. Introduktion
   2. Grunddokument
  5. Presentationsmaterial
  6. HFS logotyp och profilmaterial
 3. TEMAGRUPPER
  1. Alkoholprevention
   1. Deltagare
   2. Alkoholfri operation
   3. Temagruppen tipsar
   4. Relaterade länkar
  2. Fysisk aktivitet
   1. Deltagare
   2. Rekommendationer för fysisk aktivitet
   3. Fysisk aktivitet på Recept (FaR)
   4. Nätverk för FaR
   5. Barn och fysisk aktivitet
   6. Goda exempel
   7. Workshop
   8. Historik
  3. Hälsofrämjande arbetsplats
   1. Deltagare
   2. Verktygslåda
    1. Material framtaget av andra organisationer
   3. Genomförda temadagar
   4. Relaterade länkar
   5. Historik
  4. Hälsofrämjande förhållningssätt
   1. Deltagare
   2. Verktyg - hälsofrämjande möten
   3. Temagruppen tipsar
    1. Filmtips
  5. Hälsofrämjande primärvård
   1. Deltagare
   2. Rapporter/avhandlingar
  6. Hälsofrämjande vårdmiljö
   1. Deltagare
   2. Verktyg
   3. Bilder
   4. Temagruppen tipsar
   5. Historik
  7. Matvanor
   1. Deltagare
   2. Hälsosamma matvanor
    1. Metoder för samtal
   3. Mat och måltider på sjukhus
    1. Undernäring
   4. Material
   5. Relaterade länkar
  8. Psykisk hälsa
   1. Deltagare
   2. Genomförda aktiviteter
   3. Aktuella områden
    1. Barn som närstående
    2. Befolkningsinriktat arbete
    3. Existentiell hälsa
    4. Migranters psykiska hälsa
    5. Primärprevention barn och unga
    6. Statsbidrag psykisk hälsa
    7. Suicidprevention
    8. Våld i nära relationer
  9. Riktade hälsosamtal
   1. Deltagare
   2. Verktyg - Riktade hälsosamtal
   3. Integrerat koncept
   4. Aktiva landsting/regioner
   5. Seminarium riktade hälsosamtal/hälsoundersökningar
   6. Rapporter
   7. Historik
  10. SRHR
   1. Deltagare
   2. Temagruppen tipsar
  11. Tobaksprevention
   1. Deltagare
   2. Tobaksfri operation
    1. Personalbroschyr
    2. Patientbroschyr
   3. Goda exempel
   4. Verktygslåda
   5. ENSH
   6. Relaterade länkar
   7. Historik
  12. Uppdrag - Uppföljning
   1. Deltagare
   2. Uppföljning av hälsoinriktat arbete
    1. Nationella indikatorer
    2. Indikatorenkät
   3. Övriga rapporter
   4. Exempel på uppföljning
 4. MEDLEMMAR
  1. Presidieutskott
 5. VERKTYG
  1. Levnadsvaneutbildning
  2. Jämlik vård och hälsa
   1. Hälsolitteracitet
    1. Verktygslåda för hälsolitterata organisationer
    2. Nationell forskning, rapporter och nätverk
    3. Redskap, metoder och förhållningssätt inom vården
    4. Hälsolitterat organisation
     1. Så blir Västra Götalandsregionen en hälsolitterat organisation
     2. Film om Hälsolitteracitet
     3. Lärandeprojekt Vård på lika villkor
     4. Café i entré, Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU)
    5. Hälsolitterat individ
     1. Hälsoguiderna
     2. KomHIT- kommunikationsstöd i vårdsituationer
     3. Comic Health
     4. Förstå mig rätt
     5. Balansfolder - stöd i samtal om mat
     6. Personcentrerad patientutbildning
   2. Cervixscreening
    1. Ta med en vän
    2. RÄDDA LIV-modern
    3. Hälso- och kulturkommunikatörer
    4. Informationsinsatser i Halland
   3. Material
  3. Personcentrerad vård
  4. Hälsofrämjande möten - webbaserat läromaterial
   1. Tema 1 - Hälsofrämjande möten
   2. Tema 2 - Kunskapsöversikt
    1. Introduktion
    2. Avsnitt 1
    3. Avsnitt 2
    4. Avsnitt 3
    5. Avsnitt 4
    6. Avsnitt 5
    7. Avsnitt 6
   3. Tema 3 - Egna möten i vardagen
   4. Tema 4 - Förbättringsarbete
   5. Erfarenheter från verksamheter
    1. Ekholmen
    2. Ljungsbro
    3. Marieberg
    4. Neurointensiven, US
   6. Om läromaterialet
  5. Hälsokalkylatorn
   1. Hälsoekonomiska rapporter
  6. HFS-material att ladda ner
   1. Information om trycksakerna
  7. Rekommenderat material
  8. Material på andra språk
  9. Lära av varandra
   1. Återrapporteringar
   2. Kollegialt lärande
    1. Kollegialt lärande - personcentrerad vård
    2. Exempel
    3. Historik
  10. Filmbank
   1. Hälsofrämjande möten
    1. Film 1 och 2
    2. Film 3
    3. Film 4
    4. Film 5 och 6
    5. Första intrycket
    6. Förändra vanor
    7. Betydelsen av information
    8. Goda samtal
   2. Inspirationsfilmer om levnadsvanor
   3. Hälsoekonomi
   4. Styrning och ledning
   5. Internationella HPH-konferenser
   6. Externa filmtips
 6. DOKUMENT
  1. Främja hälsa
   1. Främja hälsa 1996-2008
   2. Främja hälsa 2010
   3. Främja hälsa 2011
   4. Främja hälsa 2012
   5. Främja hälsa 2013
   6. Främja hälsa 2014
   7. Främja hälsa 2015
  2. HFS evenemang
   1. HFS Vårmöte 2021
   2. HFS strategidagar 2020
   3. Utvecklat strategiskt arbete med levnadsvanor 191022
   4. HFS Årsmöte 2019
  3. Om HFS
   1. Grunddokument
   2. HFS logotyp och profilmaterial
   3. HFS-nätverkets medlemmar
   4. Medlemskap
    1. Uppdragsbeskrivning m.m.
   5. Presentationsmaterial
   6. Verksamhetsplan och stadgar
  4. Publikationer
   1. Artiklar och uppsatser
   2. HFS-nätverkets rapporter
    1. Rekommendationer levnadsvanor i Rek-listor
  5. Temagrupper
   1. Alkoholprevention
    1. Handlingsplan
    2. Temagruppen tipsar
   2. Fysisk aktivitet
    1. Handlingsplan
    2. Bildbank för nationell FaR-utbildning
    3. Barn och fysisk aktivitet
    4. FaR - erfarenheter från SäS, 21/5 2013
    5. Historik
    6. Nätverk för FaR, 29/1 2014
    7. Temadag Förläng livet med fysisk aktivitet 20 oktober 2015
   3. Hälsofrämjande arbetsplats
    1. Handlingsplan
    2. Rapporter
    3. Temadag Hälsofrämjande arbetsplatser för ett hållbart arbetsliv 5 december 2017
    4. Temadag om hälsofrämjande arbetsplatser den 3 februari 2015
    5. Verktygslåda
     1. Material framtaget av andra organisationer
     2. Material framtaget av temagruppen
   4. Hälsofrämjande förhållningssätt
    1. Handlingsplan
    2. Temadag "Personcentrerad vård främjar hälsa"
   5. Hälsofrämjande primärvård
    1. Handlingsplan
   6. Hälsofrämjande vårdmiljö
    1. Handlingsplan
    2. Verktyg
   7. Matvanor
    1. Handlingsplan
    2. Barn och unga
     1. Artiklar och rapporter
     2. Insatser för barn och unga
     3. Material - förskolebarn
     4. Material - skolbarn
     5. Material - tandvård
    3. Hälsosamma matvanor
     1. Rapport
     2. Vårdprogram
    4. Mat och måltider på sjukhus
    5. Undernäring
   8. Psykisk hälsa
    1. Handlingsplan
    2. Temadag: Ökar den psykiska ohälsan och hur bemöter vi den?
    3. Temadag "Existentiell hälsa" 29 november 2018
    4. Temadag 2 februari 2016 "Sömnens betydelse för hälsan"
   9. Riktade hälsosamtal
    1. Handlingsplan
    2. Seminarium riktade hälsosamtal/hälsoundersökningar 30 november 2016
    3. Rapporter
   10. Tobaksprevention
    1. Handlingsplan
    2. ENSH självutvärdering
    3. GBD-rapport
    4. Tobaksfri inför operation
   11. Uppdrag - Uppföljning
    1. Handlingsplan
    2. Uppföljning som driver förbättring
    3. Avtal ersättning
    4. Rapporter
  6. Verktyg
   1. HFS-material
    1. Dryckesdagbok
    2. Fysisk aktivitet för äldre
    3. Goda levnadsvanor gör skillnad
    4. Hälsofrämjande arbetsplats
    5. Hälsofrämjande primärvård
    6. Hälsosamma matvanor
    7. Personcentrerad vård och Prevention
    8. Psykisk hälsa
    9. Tobaksprevention
   2. Hälsofrämjande möten
    1. Filmbanken
     1. Diskussionsunderlag till film 5 och 6
    2. Tema 2 - kunskapsöversikt
     1. Avsnitt 6
   3. Hälsokalkylatorn
    1. Bildspel
    2. Rapport och manual
   4. Inspirationsfilmer om levnadsvanor
    1. Implementering av SoS metoder
   5. Jämlik vård och hälsa - material
   6. Lära av varandra
    1. Kollegialt lärande
     1. Personcentrerad vård
     2. Jönköpings läns landsting och Östergötlands läns landsting
     3. Två vårdcentraler i Malmö
     4. Två vårdcentraler i Östergötland
     5. Västmanlands läns landsting och Gävleborg läns landsting
    2. Återrapporteringar
     1. Mall
 7. KALENDARIUM
 8. Bildgalleri
 9. Dokumentarkiv- PROM
 10. HFS Vårmöte 2017
 11. HFS Årsmöte 2017
 12. HFS-nätverkets digitimmar
 13. Kalenderhändelse
 14. Nätverkets organisation
 15. På gång i HFS-nätverket
 16. Strategidagar 2016
 17. Strategidagar 2017
 18. Tidigare nyheter

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)