Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Sitemap

 1. HEM
 2. OM HFS
  1. Styrande dokument
   1. Grunddokument
  2. HFS logotyp och profilmaterial
  3. Internationella HPH-nätverket
 3. TEMAGRUPPER
  1. Alkoholprevention
   1. Deltagare
   2. Alkoholfri operation
   3. Temagruppen tipsar
   4. Relaterade länkar
  2. Fysisk aktivitet
   1. Deltagare
   2. Rekommendationer för fysisk aktivitet
   3. Fysisk aktivitet på Recept (FaR)
   4. Nätverk för FaR
   5. Barn och fysisk aktivitet
   6. Goda exempel
   7. Workshop
   8. Historik
  3. Matvanor
   1. Deltagare
   2. Hälsosamma matvanor
    1. Metoder för samtal
   3. Mat och måltider på sjukhus
    1. Undernäring
   4. Material
   5. Relaterade länkar
  4. Tobaksprevention
   1. Deltagare
   2. Tobaksfri operation
    1. Personalbroschyr
    2. Patientbroschyr
   3. Goda exempel
   4. Verktygslåda
   5. GNTH
   6. Relaterade länkar
   7. Historik
  5. Psykisk hälsa
   1. Deltagare
   2. Genomförda aktiviteter
   3. Aktuella områden
    1. Barn som närstående
    2. Befolkningsinriktat arbete
    3. Existentiell hälsa
    4. Migranters psykiska hälsa
    5. Primärprevention barn och unga
    6. Statsbidrag psykisk hälsa
    7. Suicidprevention
    8. Våld i nära relationer
  6. Riktade hälsosamtal
   1. Deltagare
   2. Verktyg - Riktade hälsosamtal
   3. Integrerat koncept
   4. Aktiva landsting/regioner
   5. Seminarium riktade hälsosamtal/hälsoundersökningar
   6. Rapporter
   7. Historik
  7. SRHR
   1. Deltagare
   2. Temagruppen tipsar
   3. Nationell strategi
  8. Uppdrag - Uppföljning
   1. Deltagare
   2. Uppföljning av hälsoinriktat arbete
    1. Nationella indikatorer
    2. Indikatorenkät
   3. Övriga rapporter
   4. Exempel på uppföljning
  9. Hälsofrämjande arbetsplats
   1. Deltagare
   2. Verktygslåda
    1. Material framtaget av andra organisationer
   3. Genomförda temadagar
   4. Relaterade länkar
   5. Historik
  10. Hälsofrämjande primärvård
   1. Deltagare
   2. Rapporter/avhandlingar
  11. Fysiska och psykosociala miljöer
   1. Deltagare
   2. Fördjupning
   3. Mer information och länkar
 4. MEDLEMMAR
  1. Presidieutskott
 5. VERKTYG
  1. Självevaluering av hälsofrämjande hälso- och sjukvård
  2. Levnadsvaneutbildning
  3. Hälsolitteracitet
   1. Verktygslåda för hälsolitterata organisationer
   2. Nationell forskning, rapporter och nätverk
   3. Redskap, metoder och förhållningssätt inom vården
   4. Hälsolitterat organisation
    1. Så blir Västra Götalandsregionen en hälsolitterat organisation
    2. Film om Hälsolitteracitet
    3. Lärandeprojekt Vård på lika villkor
    4. Café i entré, Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU)
   5. Hälsolitterat individ
    1. Hälsoguiderna
    2. KomHIT- kommunikationsstöd i vårdsituationer
    3. Comic Health
    4. Förstå mig rätt
    5. Balansfolder - stöd i samtal om mat
    6. Personcentrerad patientutbildning
  4. Personcentrerad vård
  5. Hälsofrämjande möten - webbaserat läromaterial
   1. Tema 1 - Hälsofrämjande möten
   2. Tema 2 - Kunskapsöversikt
    1. Introduktion
    2. Avsnitt 1
    3. Avsnitt 2
    4. Avsnitt 3
    5. Avsnitt 4
    6. Avsnitt 5
    7. Avsnitt 6
   3. Tema 3 - Egna möten i vardagen
   4. Tema 4 - Förbättringsarbete
   5. Erfarenheter från verksamheter
    1. Ekholmen
    2. Ljungsbro
    3. Marieberg
    4. Neurointensiven, US
   6. Om läromaterialet
  6. Hälsokalkylatorn
  7. HFS-material att ladda ner
   1. Information om trycksakerna
  8. Rekommenderat material
  9. Material på andra språk
  10. Lära av varandra
   1. Kollegialt lärande
    1. Kollegialt lärande - personcentrerad vård
    2. Exempel
    3. Historik
  11. Filmbank
   1. Hälsofrämjande möten
    1. Film 1 och 2
    2. Film 3
    3. Film 4
    4. Film 5 och 6
    5. Första intrycket
    6. Förändra vanor
    7. Betydelsen av information
 6. DOKUMENTATION
  1. HFS evenemang
   1. HFS digitimmar
   2. HFS Strategidagar 2021
   3. HFS Vårmöte 2021
  2. HFS-nätverkets rapporter
   1. Rekommendationer levnadsvanor i Rek-listor
  3. Främja hälsa
   1. Främja hälsa 1996-2008
   2. Främja hälsa 2010
   3. Främja hälsa 2011
   4. Främja hälsa 2012
   5. Främja hälsa 2013
   6. Främja hälsa 2014
   7. Främja hälsa 2015
  4. Temagrupper
   1. Fysisk aktivitet
    1. Barn och fysisk aktivitet
    2. Historik
    3. Temadag Förläng livet med fysisk aktivitet 20 oktober 2015
   2. Matvanor
    1. Barn och unga
     1. Artiklar och rapporter
     2. Insatser för barn och unga
     3. Material - förskolebarn
     4. Material - skolbarn
     5. Material - tandvård
    2. Hälsosamma matvanor
     1. Rapport
     2. Vårdprogram
    3. Mat och måltider på sjukhus
    4. Undernäring
   3. Psykisk hälsa
   4. Tobaksprevention
    1. GBD-rapport
    2. Tobaksfri inför operation
  5. Verktyg
   1. Hälsofrämjande möten
    1. Filmbanken
     1. Diskussionsunderlag till film 5 och 6
 7. KALENDARIUM
 8. Bildgalleri
 9. Dokumentarkiv- PROM
 10. HFS Vårmöte 2017
 11. HFS Årsmöte 2017
 12. HFS Årsmöte 2019
 13. Kalenderhändelse
 14. Nätverkets organisation
 15. På gång i HFS-nätverket
 16. Strategidagar 2016
 17. Strategidagar 2017
 18. Utvecklat strategiskt arbete med levnadsvanor 191022

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)