Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Sitemap

 1. HEM
 2. OM HFS
  1. Verksamhetsplan och stadgar
  2. Internationella samarbeten
   1. Internationella HPH-nätverket
   2. ENSH
   3. Relaterade länkar
  3. Nationella samarbeten
  4. Medlemskap
   1. Introduktion
   2. Grunddokument
  5. Presentationsmaterial
  6. HFS logotyp och profilmaterial
 3. TEMAGRUPPER
  1. Alkoholprevention
   1. Deltagare
   2. Aktuella rapporter
   3. Relaterade länkar
  2. Fysisk aktivitet
   1. Deltagare
   2. Fysisk aktivitet på Recept (FaR)
   3. Nätverk för FaR
   4. Barn och fysisk aktivitet
   5. Goda exempel
   6. Workshop
   7. Historik
  3. Hälsofrämjande arbetsplats
   1. Deltagare
   2. Verktygslåda
    1. Material framtaget av andra organisationer
   3. Genomförda temadagar
   4. Relaterade länkar
   5. Historik
  4. Hälsofrämjande förhållningssätt
   1. Deltagare
   2. Verktyg - hälsofrämjande möten
   3. Temagruppen tipsar
    1. Filmtips
  5. Hälsofrämjande primärvård
   1. Deltagare
   2. Rapporter/avhandlingar
  6. Hälsofrämjande vårdmiljö
   1. Deltagare
   2. Verktyg
   3. Bilder
   4. Relaterade länkar
   5. Historik
  7. Matvanor
   1. Deltagare
   2. Hälsosamma matvanor
    1. Metoder för samtal
   3. Mat och måltider på sjukhus
    1. Undernäring
   4. Material
   5. Relaterade länkar
  8. PROM
  9. Psykisk hälsa
   1. Deltagare
   2. Genomförda aktiviteter
   3. Aktuella områden
    1. Barn som närstående
    2. Befolkningsinriktat arbete
    3. Existentiell hälsa
    4. Migranters psykiska hälsa
    5. Primärprevention barn och unga
    6. Statsbidrag psykisk hälsa
    7. Suicidprevention
    8. Våld i nära relationer
  10. Riktade hälsosamtal
   1. Deltagare
   2. Integrerat koncept
   3. Aktiva landsting/regioner
   4. Seminarium riktade hälsosamtal/hälsoundersökningar
   5. Rapporter
   6. Historik
  11. SRHR
  12. Tobaksprevention
   1. Deltagare
   2. Tobaksfri operation
    1. Personalbroschyr
    2. Patientbroschyr
   3. Goda exempel
   4. Verktygslåda
   5. ENSH
   6. Relaterade länkar
   7. Historik
  13. Uppdrag - Uppföljning
   1. Deltagare
   2. Rapporter
   3. Exempel på uppföljning
 4. MEDLEMMAR
  1. Presidieutskott
  2. Presidieledamöter
  3. Processledare
 5. VERKTYG
  1. Jämlik vård och hälsa
   1. Hälsolitteracitet
    1. Verktygslåda för hälsolitterata organisationer
    2. Nationell forskning, rapporter och nätverk
    3. Redskap, metoder och förhållningssätt inom vården
    4. Hälsolitterat organisation
     1. Så blir Västra Götalandsregionen en hälsolitterat organisation
     2. Film om Hälsolitteracitet
     3. Lärandeprojekt Vård på lika villkor
     4. Café i entré, Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU)
    5. Hälsolitterat individ
     1. Hälsoguiderna
     2. KomHIT- kommunikationsstöd i vårdsituationer
     3. Comic Health
     4. Förstå mig rätt
     5. Balansfolder - stöd i samtal om mat
     6. Personcentrerad patientutbildning
   2. Cervixscreening
    1. Ta med en vän
    2. RÄDDA LIV-modern
    3. Hälso- och kulturkommunikatörer
    4. Informationsinsatser i Halland
   3. Material
  2. Hälsofrämjande möten - webbaserat läromaterial
   1. Tema 1 - Hälsofrämjande möten
   2. Tema 2 - Kunskapsöversikt
    1. Introduktion
    2. Avsnitt 1
    3. Avsnitt 2
    4. Avsnitt 3
    5. Avsnitt 4
    6. Avsnitt 5
    7. Avsnitt 6
   3. Tema 3 - Egna möten i vardagen
   4. Tema 4 - Förbättringsarbete
   5. Erfarenheter från verksamheter
    1. Ekholmen
    2. Ljungsbro
    3. Marieberg
    4. Neurointensiven, US
   6. Om läromaterialet
  3. Matwebben - råd, tips och fakta
   1. Att ge kostråd
   2. Hälsosam mat
   3. Koster för viktminskning
  4. Hälsokalkylatorn
   1. Hälsoekonomiska rapporter
  5. HFS-material att ladda ner
   1. Information om trycksakerna
  6. Rekommenderat material
  7. Material på andra språk
  8. Lära av varandra
   1. Återrapporteringar
   2. Kollegialt lärande
    1. Kollegialt lärande - personcentrerad vård
    2. Exempel
    3. Historik
  9. Filmbank
   1. Hälsofrämjande möten
    1. Film 1 och 2
    2. Film 3
    3. Film 4
    4. Film 5 och 6
    5. Första intrycket
    6. Förändra vanor
    7. Betydelsen av information
    8. Goda samtal
   2. Inspirationsfilmer om levnadsvanor
   3. Hälsoekonomi
   4. Styrning och ledning
   5. Internationella HPH-konferenser
   6. Externa filmtips
 6. DOKUMENT
  1. Främja hälsa
   1. Främja hälsa 1996-2008
   2. Främja hälsa 2010
   3. Främja hälsa 2011
   4. Främja hälsa 2012
   5. Främja hälsa 2013
   6. Främja hälsa 2014
   7. Främja hälsa 2015
  2. HFS evenemang
   1. Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 13 maj 2014
   2. Får själen plats i kroppen, 22 januari 2014
   3. HFS Höstmöte 12 november 2014
   4. HFS Höstmöte 11 november 2015
   5. HFS Höstmöte 2017
   6. HFS vårmöte 19 mars 2014
   7. HFS Vårmöte 2015
   8. HFS Vårmöte 2016
   9. HFS Vårmöte 2017
   10. HFS Vårmöte 2018
   11. HFS Årsmöte 2016
   12. HFS Årsmöte 2017
   13. HFS Årsmöte 2018
   14. Hälsofrämjande möten i vården, 11 mars 2013
   15. Mötets betydelse för patientens hälsa och läkeprocess, 3 december 2013
   16. Nationella HFS-konferensen 2003
   17. Nationella HFS-konferensen 2006
   18. Nationella HFS-konferensen 2012
   19. Nationella HFS-konferensen 2015
    1. Dag 1, torsdag 19 mars
    2. Dag 2, fredag 20 mars
   20. Strategidagar 2012
   21. Strategidagar 2013
   22. Strategidagar 2014
   23. Strategidagar 2015
   24. Strategidagar 2016
   25. Strategidagar 2017
  3. Om HFS
   1. Grunddokument
   2. HFS logotyp och profilmaterial
   3. HFS-nätverkets medlemmar
   4. Medlemskap
    1. Uppdragsbeskrivning m.m.
   5. Presentationsmaterial
   6. Verksamhetsplan och stadgar
  4. Publikationer
   1. Artiklar och uppsatser
   2. HFS-nätverkets rapporter
    1. Rekommendationer levnadsvanor i Rek-listor
  5. Temagrupper
   1. Alkoholprevention
    1. Handlingsplan
    2. Aktuella rapporter
   2. Fysisk aktivitet
    1. Handlingsplan
    2. Barn och fysisk aktivitet
    3. FaR - erfarenheter från SäS, 21/5 2013
    4. Historik
    5. Nätverk för FaR, 29/1 2014
    6. Temadag Förläng livet med fysisk aktivitet 20 oktober 2015
   3. Hälsofrämjande arbetsplats
    1. Handlingsplan
    2. Rapporter
    3. Temadag Hälsofrämjande arbetsplatser för ett hållbart arbetsliv 5 december 2017
    4. Temadag om hälsofrämjande arbetsplatser den 3 februari 2015
    5. Verktygslåda
     1. Material framtaget av andra organisationer
     2. Material framtaget av temagruppen
   4. Hälsofrämjande förhållningssätt
    1. Handlingsplan
    2. Temadag "Personcentrerad vård främjar hälsa"
   5. Hälsofrämjande primärvård
    1. Handlingsplan
   6. Hälsofrämjande vårdmiljö
    1. Handlingsplan
    2. Verktyg
   7. Matvanor
    1. Handlingsplan
    2. Barn och unga
     1. Artiklar och rapporter
     2. Insatser för barn och unga
     3. Material - förskolebarn
     4. Material - skolbarn
     5. Material - tandvård
    3. Hälsosamma matvanor
     1. Rapport
     2. Vårdprogram
    4. Mat och måltider på sjukhus
    5. Undernäring
   8. Psykisk hälsa
    1. Handlingsplan
    2. Temadag "Existentiell hälsa" 29 november 2019
    3. Temadag 2 februari 2016 "Sömnens betydelse för hälsan"
   9. Riktade hälsosamtal
    1. Handlingsplan
    2. Seminarium riktade hälsosamtal/hälsoundersökningar 30 november 2016
    3. Rapporter
   10. Tobaksprevention
    1. Handlingsplan
    2. ENSH självutvärdering
    3. GBD-rapport
    4. Tobaksfri inför operation
   11. Uppdrag - Uppföljning
    1. Handlingsplan
    2. Uppföljning som driver förbättring
    3. Avtal ersättning
    4. Rapporter
    5. Uppföljning 2013
    6. Uppföljning 2014
    7. Uppföljning 2015
    8. Uppföljning 2016
    9. Uppföljning 2017
  6. Verktyg
   1. HFS-material
    1. Dryckesdagbok
    2. Fysisk aktivitet för äldre
    3. Goda levnadsvanor gör skillnad
    4. Hälsofrämjande arbetsplats
    5. Hälsofrämjande primärvård
    6. Hälsosamma matvanor
    7. Personcentrerad vård och Prevention
    8. Psykisk hälsa
    9. Tobaksprevention
   2. Hälsofrämjande möten
    1. Filmbanken
     1. Diskussionsunderlag till film 5 och 6
    2. Tema 2 - kunskapsöversikt
     1. Avsnitt 6
   3. Hälsokalkylatorn
    1. Bildspel
    2. Rapport och manual
   4. Inspirationsfilmer om levnadsvanor
    1. Implementering av SoS metoder
   5. Jämlik vård och hälsa - material
   6. Lära av varandra
    1. Kollegialt lärande
     1. Personcentrerad vård
     2. Jönköpings läns landsting och Östergötlands läns landsting
     3. Två vårdcentraler i Malmö
     4. Två vårdcentraler i Östergötland
     5. Västmanlands läns landsting och Gävleborg läns landsting
    2. Återrapporteringar
     1. Mall
 7. KALENDARIUM
 8. Bildgalleri
 9. Dokumentarkiv- PROM
 10. Kalenderhändelse
 11. Nätverkets organisation
 12. På gång i HFS-nätverket
 13. Tidigare nyheter

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)